Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

Documente necesare:

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
- actul de identitate al solicitantului în original;
- documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;
- actul de identitate al găzduitorului în original.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Pentru a descărca formularul "cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei" - descarcă formularul