Schimbarea domiciliului din străinătate în România

Documente necesare:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
- certificatul de nastere, original si copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original si copie;
- hotărârea de divorţ definitivă si irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original si copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
- paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie;
- actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile
străine, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
- chitanţa C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire în valoare de 41 lei;

Pentru a descărca formularul "cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România " - descarcă formularul