Schimbare domiciliu

Conform art. 18 alin. 2 din O.U.G. 97/2005: persoana care îşi schimbă domiciliul este obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să se prezinte la serviciul de evidenţă a persoanelor pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Documente necesare:

- cerere pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate deţinut anterior (în cazul cărţii de identitate se prezintă şi cartea de alegător);
- certificat de naştere al solicitantului (original şi copie);
- certificat de căsătorie al solicitantului (original şi copie);
- certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie);
- documentul cu care se face dovada stabilirii domiciliului (original şi copie - câte una pentru fiecare persoană cu act de identitate);
- pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului;
- în situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului, însotiţă de actul de proprietate al acestuia în vederea stabilirii domiciliului solicitantului. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
- fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video şi este inclusă în preţ.

Notă:
    - dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie.

Pentru a descărca formularul "cerere pentru eliberarea actului de identitate" -descarcă formularul