Expirarea valabilităţii

Conform art. 18 alin. 3 din O.U.G. 97/2005: cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a cărţii de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţa a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Documente necesare:

    - cerere pentru eliberarea actului de identitate;
    - act de identitate cu termen de valabilitate expirat: 
        - buletin de identitate;
              sau
        - carte de identitate şi carte de alegător;
              sau
        - carte de identitate provizorie;
    - certificat de naştere (original şi copie );
    - certificat de căsătorie (în cazul persoanelor căsătorite sau văduve - original şi copie);
    - certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie );
    - hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă (acolo unde este cazul) (original şi copie);
    - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
    - pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea şi a numărului administrativ al imobilului;
    - în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul să locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;
    - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
   - fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă:
    - dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie.

Pentru a descărca formularul "cerere pentru eliberarea actului de identitate" -descarcă formularul