Deteriorare / pierdere / furt

Conform art. 18 alin. 1 lit. f, g şi alin. 2 din O.U.G. 97/2005: în termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate. 

Documente necesare:
    - cerere pentru eliberarea actului de identitate;
    - certificat de naştere (original şi copie );
    - certificat de căsătorie (după caz) (original şi copie);
    - certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (original şi copie );
    - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie);
    - pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului;
    - în cazul în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra locuinţei se solicită declaraţie din partea proprietarului prin care acesta este de acord ca solicitantul sa locuiască în continuare la adresa din vechiul act de identitate. Declaraţia poate fi dată în faţa lucrătorului Serviciului Public Comuniat Local de Evidenţa Persoanelor, agentului de la postul de poliţie, notarului, funcţionarului misiunii diplomatice sau personalului consular al României;
    - cartea de alegător, dacă este cazul şi nu a fost pierdută, furată sau deteriorată;
    - un document cu fotografie pentru atestarea identităţii permis de conducere, pasaport (original şi copie);
    - în cazul furtului, dovada obtinuţă de la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs furtul (original şi copie);
    - chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei;
   - fotografia pentru cartea de identitate se realizează în cadrul compartimentului evidenţa persoanelor, prin preluarea unei imagini video, şi este inclusă în preţ.

Notă:
    - dacă solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe din documentele de mai sus, atunci i se va elibera o carte de identitate provizorie.

 

Pentru a descărca formularul "cerere pentru eliberarea actului de identitate" -descarcă formularul