Carte de identitate provizorie

Conform art. 19 alin. (1) din O.U.G. 97/2005: cartea de identitate provizorie se eliberează în cazul în care persoana nu posedă toate documentele necesare în vederea eliberării cărţii de identitate (certificate de stare civilă, document doveditor al domiciliului), precum şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România.

Documente necesare:

    - cerere pentru eliberarea actului de identitate;
    - act de identitate:
        - buletin de identitate;
            sau
        - carte de identitate provizorie;
            sau
        - carte de identitate şi carte de alegător;
    - certificat de naştere (original şi copie);
    - certificat de căsătorie, după caz (original şi copie);
    - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - dacă există (original şi copie);
    - pentru persoanele din mediul rural este nevoie de adeverinţă eliberată de primaria comunei respective cu menţiunea satului şi a numărului administrativ al imobilului;
    - 3 fotografii tip act de identitate (3/4 cm cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a fotografiei). Aceste fotografii se realizează la atelierele foto;
    - contravaloarea cărţii de identitate provizorii în valoare de 1 leu;

 

Pentru a descărca formularul "cerere pentru eliberarea actului de identitate" -descarcă formularul