CERTIFICATUL DE ATESTARE A DOMICILIULUI ŞI CETĂŢENIEI ROMÂNE

 

  - se eliberează în vederea valorificării unor drepturi sau apărării intereselor în străinătate;
    - document eliberat de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti în baza OG nr. 33/2002;

Acte necesare:

    - formular tip; (Pentru a descărca formularul "cerere certificat atestare domiciliu" -descarcă formularul)
    - actul de identitate (original şi fotocopie (xerocopie));
     - taxa consulară în valoare de 22 lei (se achită la agenţiile CEC Bank).