SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR

 Serviciul Evidenţa Persoanelor are următoarele atribuţii principale:

   ◙ coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale pentru evidenţa persoanelor privind eliberarea actelor de identitate şi a cărţilor de alegător.

   ◙ comunică date referitoare la persoane fizice solicitate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, justiţie, administraţiile financiare, agenţii economici, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice, în temeiul legii;

   ◙ colaborează cu structurile subordonate Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, ale Direcţiei Generale de Paşapoarte pentru realizarea sarcinilor comune, precum şi în scopul optimizării activităţii specifice;
 
       Conform O.G. nr. 97/2005 privind evidența domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, termenul de solicitare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
           Pentru cetățenii aflați în situații deosebite care pot justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt, termenul de eliberare este de până la 5 zile, termenul efectiv de eliberare a cărților provizorii este de 48 ore, iar termenul efectiv de eliberare al vizelor de reședință este de 48 ore.